Dr. Seuss
edHelper.com subscribers: Click Here to Build a New Printable Version of this Pre-Made Worksheet with Answers!

Not a subscriber?  Sign up now for the subscriber materials!
  Return to Dr. Seuss

 

Name _____________________________
Date ___________________
Key #1 (Answer ID 10656670)
Create words from:  
 s 
 t 
 a 
 n 
 d 

SDADADDTNUNNTJACTSEATDAN
NAADNDDAANDNATDCANCJNIBD
INAADDAADAAATAHATTDACSAN
FASGNASIAIDDEANAGNAAJNBD
NDNHANFSCIDNNANATASCAATB
FETDANASBDBSBTDNTHFNANGJ
DAAONNHADNNFDEDANESIJGGG
IADCNBAGNJAAACTTNANEAHGS
NATCNDSDASCSDTSJANADSDIT
CDTDISNANSDIDDCENBFTAATN
ANIFDINADBDBANSEDAGTFTFB
AEGGSNCSNDNACEAAADTGTANF
TANASEAASAAANNAATANOSJAD
DSAASASAAHABJCTAATAAEBTC
ADSDNNSADNDNNHAAANJAAASJ
JADTHIADAAFITNJFTFAJSNDA
NTBTTATDAANSHASNDECEANNA
a ___ a ___ a ___
___ ___ t ___ n ___ s ___ ___ ___ ___ n
___ ___ a


 

Name _____________________________
Date ___________________
Key #2 (Answer ID 20534142)
Create words from:  
 s 
 t 
 r 
 i 
 n 
 g 

INGNSGNIIIRSSSTISTGINSIG
IGTGRTISISRIGSNSSSNNIISN
GTISSTNIGRGRETIINSGSRIST
GISGINIRSIINSNINRNGSGRNS
GTIGSGIGSNNSHINSHGSITSTI
NSNISGTNITGUTGRITIIGNINS
TISNTRNTGGSTIRISIGSSNGST
IIRSINGTNISIGSISTITSTSSS
GRHGIIGNSSRNTNIIRRSISIIR
TIISNZNSNUIISAGNTIIGITRN
IRRISNGRIGRGGSNSOSIGNIIR
NIITGTNINSGRNSITSITSNTIT
TSNTGTINTTGIEIIGSGIIIITS
SITRSSRIGNIRSTIINNINIIIS
SNSGIGSNSISIITTISIIRINIT
ISTTTNSTRISTISRNGSIRNTGN
ISGIIIIIGGGSSTISISNIISNN
i ___ i ___ ___ s
___ ___ t ___ ___ r ___ ___ s t ___ ___
___ i ___ s ___ g ___ ___ ___ n ___ ___ i ___ ___
___ t ___ r ___ ri ___


 

Name _____________________________
Date ___________________
Key #3 (Answer ID 30264489)
Create words from:  
 s 
 h 
 a 
 m 
 e 

MAMMEHHSHHBMHAHHHHSMHHMF
MHECSHCEBEEFFSHDEABSACHH
SDDSEEAFSHEHEHHAGEDEEAAA
EHCESEESHASMEFSHEAHHSSEE
BAEESEMSFASEESHAHFEMAEHA
AEMBAHDAEZSHHEMAEMAESHAA
AHEMECSHBAESEBSSSAMEESSH
FSCBGSSBAGSHAASMHEHESDAC
SSMSAHAEHAASSHESAHAAHHHH
ASEABBHHESSESSHEEMHAAAAE
HCCOSHEBEHFMFMAMDAAHHHCA
SAEMFHASDMEAHHEDAMMAHMHH
HAESSHUEEMSHSAHEHBEEMSEA
MAEASSACHESAAGEEGSHFDESC
ASSSGEFAAEHSAHAEMMFAADME
SHBAEGEMAHSEMAESAESMHHHS
AMAHHEHHHAAHEAASEAADGECS
a ___ ___ e h ___
a ___ ___ a ___ ___ ___ h s ___ ___
___ ___ e h ___ ___


 

Name _____________________________
Date ___________________
Key #4 (Answer ID 40964806)
Create words from:  
 l 
 i 
 t 
 t 
 l 
 e 

LTELEITITLLITILELLTLITEE
LTEEEETTLIILELILLLLTLLIL
TLILIIEUHLELTLTILTTIELLL
LTLITLIIITLATLLTLTIELLLT
TILTIITTTILUIEILIIIITTTI
LILTLTLLTLELIEETLIIHIITI
LELEIETLTELITETLLLEELITI
ALLIIITELLTLLILETLTETTTI
YTLIILITTIIIITILTIELILIL
YETLLTLTLIETLILILELILEIT
TTLLEEEIITTEIIILLILIILIT
ILELLLTTEIEILTLTITLLILLL
ITLTIILITITTLLLITHIEITTT
TLTITTIIITHELLLITAIILLLI
TILITETLLIITLEELELTILEET
LETELTTLTIILILIITLTLELLI
IITLELEITLEETEETTTLLLTLI
___ t l ___ ___ l ___ ___
l ___ ___ ___ ___ e ___ ___ l ___ i ___ ___
___ ___ ___ t t ___ l ___ ___ ___ l ___


 

Name _____________________________
Date ___________________
Key #5 (Answer ID 50797783)
Create words from:  
 h 
 o 
 u 
 s 
 e 

OSSSGHSSHEJHYOECUGSABSEO
SUDEAJEFUDHSEUFHHEUHOHEE
FEEOEUISEOHEUEUBHESUEIHS
HHDSHCSHHESSESSHUHJEBJHE
EUDEOESSHHEUUUHUSSBUEUHE
OEHEBEBUDBEUSHUEIGBOUBUO
EUGSUEBHABEEESOUUUEUEUUE
UEUSSUUBDHEOESSEOESSHJUE
SEHEOUSSEBHHSUSHUEHUOFGU
HOEEOFBEUEISHIHEAHJDHHAJ
AHISHEGDSHGHIEEHOHHOESUS
GEAHUYEJSSEEEGUEHIEESEJE
IBEHOOJSCJESEHUHDEHHEIUH
HEUOFBOEHEUAEIHSOOJESSSE
EDOFOEGHSJEEEOFHEEFSESHE
SEEGSJOEAEBDUEHHESSESOUI
HSOOHOSODEEOUSEOHEJGEUEU
___ e u ___ ___ o
___ s ___ ___ ___ e h ___ ___ ___ ___ e
___ ___ e


 

Answer Key Key # 1 (10656670)
AN AT AS
ANT AND SAD TAN
DNA
    A                D  
NA  N        T      N   
    D        A   T A    
 AS              N      
                 A      
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
TAN                     
                        
      SAD               
                        
                        


 

Answer Key Key # 2 (20534142)
IN IT IS
SIT SIR ITS TIN
SIN SIGN RING SING
STIR GRIT
           S            
           I S          
              I         
          I    N        
         N         ITS  
       NIT   GRIT       
TI                      
   SING               S 
                      I 
                      R 
 R    G          SIGN   
  I   N                 
T  T  I                 
 I  S R                 
  S                     
                        
                        


 

Answer Key Key # 3 (30264489)
AM ME HE
AS HAS ASH SEA
SHE HEM
                        
                    A   
                    E   
        HAS   SHE   S   
                    A   
                    S   
                  M     
                   E    
                    H   
                 M      
                 A      
         M   H          
        E   S   H       
           A   E        
                        
                        
                        


 

Answer Key Key # 4 (40964806)
IT LIE LIT
LEI TIE ILL TILE
TILT TELL TILL
            TILE  TLIT  
     E    I             
     I    E             
     L    L             
                 I      
                L       
               L     IT 
       E                
      I                 
    LT                  
   L                    
  E                     
 T    L      LLIT       
      I                 
      T                 
                        
                        


 

Answer Key Key # 5 (50797783)
HE US SO
USE SHE HOE HUE
SUE
O                       
S                       
                        
                        
             U          
            S           
     E     E            
      U        E        
       S        U       
HOE      E       H      
         H    EH     SU 
         S