Father's Day Theme Unit
edHelper.com subscribers: Click Here to Build a New Printable Version of this Pre-Made Worksheet with Answers!

Not a subscriber?  Sign up now for the subscriber materials!
  Return to Father's Day Theme Unit

 

Name _____________________________
Date ___________________
Key #1 (Answer ID 11052757)
  Father's Day
Create words from:  
 t 
 i 
 c 
 k 
 l 
 e 
 s 

LECELILECISSKILIISILTSEL
SLISLESKICSELITHILISTSIT
TSSKEIKEESTSKILIIILILITK
LIEELICCKLESLKLIIIKEKKIL
LLLESEICILEISEHCLIYTILET
SLTKLLLLLLSIISKILIITSTSS
IISTLSSKEISLEISSLSESKLEL
KZKLKITSLLKCLIEKCSLTIESI
IITSELLETLIEISSESEIITECI
SLEEEICISTICKILEKCILCSSI
SELSIIELELLESOSSKLSSIECI
ICSKTCTSECIIHILSTSLELTEL
LLSTLKTIKEHTITIISKISIELL
KTESIEIIEIIELILELSCIISKT
LKKTLEKLELITSIITIIIITSIK
TSEETELKTEKLSLSLSLTEECTI
TIELTKEILESLCSTILLKSSELE
i ___ ___ t ___ ___ k
___ i ___ ___ ___ t ___ i ___ ___ e ___
___ ___ l ___ ___ ___ k ___ t ___ l ___ ___ l ___ s
___ e ___ ___ ___ l ___ ck ___ li ___ ___ s ___ ___ ck
st ___ ___ ___ ___ i ___ es


 

Name _____________________________
Date ___________________
Key #2 (Answer ID 20249566)
  Father's Day
Create words from:  
 f 
 a 
 t 
 h 
 e 
 r 

TTERTEHFAAOTAETEAEAARTTT
FHETHTATRTETAEITAFAAFTET
ARAFTFURAATAEHHATTTFTFAE
TFHEHTTFHERTTAHFAETAFAHE
TAEATATEATAEYATEATAETRAR
FRAAEEAAATFTAHEAAETHTEER
HTEFTHEARTTATTRTATTFTERA
RHFATTTHAAEHEATTAFTTTEHT
TAHTATTTRRARETRETTTEEEAT
TAATAEEAATFERTRTEARATRAE
AFAARAETERRFATATRAETFTRE
HEEFHETTTHRTAFTAERTRATFA
TEHATAAATUTATAETRTAETHTT
ATETTAEATATEEEHFTTHTTTEE
TTARHHAETTTTTEEEFTARRHTT
TATAATTFTAAAHEFATRAEEEFT
HAAETEETFTHRFRAAHAAARATF
___ t h ___ ___ ___ t
___ ___ e ___ ___ t ___ ___ t ___ a ___
___ ___ ___ e te ___ ___ f ___ ___ ___ f ___ ___ ___
r ___ ___ t


 

Name _____________________________
Date ___________________
Key #3 (Answer ID 30591942)
  Father's Day
Create words from:  
 s 
 p 
 e 
 c 
 i 
 a 
 l 

IPECEEPASLPSLEAPSCEAASIA
SPLIISPSSPSPPSEAASSPLICL
PPSPZPAPSPSLIPELAASPSAAA
AEAPEPAPPEAELESAEPIEAPCL
PLSSEAAPEAELLEPSPAHSSAPI
ISAISCELICICPSEEAAPPPAEA
LPSASPSLSSLSLAIPPPLEPPPC
AISEAPLPELIPASSECALLPPAE
LISIAPPLALEAILSSAESASPSP
SCELELAEICLLSAAPSSEEILPP
PIPCSCPIASASPPAPSPISLESC
SPECSSPLPESSSEAEPASEEPES
AAALSLLAILSAASAEELPSAICA
SPAUSLIASIELSSPPAILPPECP
SSSSEPAAIPPAPSILCSSPLCAP
LLPPLPESIIPPSPAELPSSILLC
ILALPPIPSAILLSLCECSPPSLP
___ s i ___ ___ ___ p
s ___ ___ s ___ ___ a ___ ___ ___ e ___
___ ___ ea ___ ___ ___ p l ___ ___ ___ e ___ i ___
___ ___ i ___ s ___ ___ l ___ l ___ ce ___ la ___ ___ ___
l ___ ___ p ___ pi ___ ___ s


 

Name _____________________________
Date ___________________
Key #4 (Answer ID 40262139)
  Father's Day
Create words from:  
 g 
 r 
 a 
 n 
 d 
 f 
 a 
 t 
 h 
 e 
 r 

HTRAEAAFFARANHEETENFDEHT
TTARHTRDRENGETHDGANDERTG
GNEEHDTARNERERAENRENTAAG
NAEHTRRTREGADATETEADENER
TREDEHHTAENRETREDNEDHGHE
RFOTHURNATRATRTTTAEGNERR
EANHAERADERREENFENRETUAF
NNEADAHEDTNNDNHGHHNTGNGT
ETTHNEDATOTNADAIERRDRGGE
HEGGEDRREHFAGRDEREARDAAT
ATOTGNETENDRTAGDHGREEITR
ARADNFGFAHIDAGARTNERGHHG
ATATTANUANRFHNTTRAAAATER
RADNTEFNRFTFRAGATRDRDERT
TEARRETRDTAERHREEAARHETR
RGNDFATHERNRARGRRFFADDEH
DDENEFTAADFNDRGEGNGRAAHN
a ___ a ___ h ___
___ ___ d ___ ___ t ___ e ___ ___ ___ n
___ ___ d t ___ ___ r d ___ ___ ___ n ___ ___ ___
af ___ ___ ___ ___ ___ d ra ___ g ___ ___ da ___ e
t ___ ___ n ___ ___ ___ ad ___ ea ___ ___ h ___ anga ___
___ a ___ ___ ___ r ___ ___ ther ___ a ___ he ___ ___ ___ nder


 

Name _____________________________
Date ___________________
Key #5 (Answer ID 50133935)
  Father's Day
Create words from:  
 g 
 i 
 g 
 g 
 l 
 e 
 s 

SESSLILEGEGEGEEELEISIEGI
EGLILEEGLEGGIGELSLEGESEL
EGGSLIESSIEIISLLSEELSLEE
GLESSGSEGEGIESGLLIEGLLIE
ILGEEELEISLESGSLEGGEESIS
ELEISLEELEGSGGLSGGEGSGEL
GELEILELIISGGEIESGSESSIL
LLIGSLLGSZEISEELGEEEILLI
LGISIIGELGLLELEEILLLLIEL
SIIEEELIIGELSGLIEEALELIE
SLESLIEGGLEIEGISLIYIELGG
GGLSELLLGILSGILIGLYESGEE
EEEILSLGLGSSLLLEELUISIEG
GISEGHIEGILIGSEEGESEEGIL
LSEIILIEGLESSGEEISHEESLS
IGLJEESLELESGSGLLGLSLELE
ILELEEEGGSLLLGSSSIEIIEGI
i ___ ___ ___ g ___ ___ l
e ___ ___ l ___ ___ ___ ___ e ___ ___ e ___
___ gg ___ ___ ___ i ___ ___ el ___ i ___ ___ ___


 

Answer Key Key # 1 (11052757)
IS IT ELK
KIT LET LIE LEI
ISLE LIKE TILE ELKS
LEIS SLICK SLICE STICK
STILE TILES
 E                      
 L        SELIT         
 S    K                 
 I    C                 
      I  LEIS      TILE 
      L L   I     IT    
      S  I  E    S SKLE 
          K L     L     
  T   L    E  S    I    
  E    ISTICKI      C   
  L     E            E  
   K                    
    L                   
     E                K 
        ELITS         I 
                      T 
                        


 

Answer Key Key # 2 (20249566)
AT HE RAT
ATE EAT HAT FAT
HATE TEAR FRET FATE
RAFT
                        
                     T  
            E        F  
  H          A   ETAFA  
  E           T      R  
                        
                        
  FAT      H            
TAH   T   A             
     E   T     TEAR     
    R E E               
   F  T            RAT  
      A                 
                        
          T             
         A              
                        


 

Answer Key Key # 3 (30591942)
AS IS CAP
SPA SIP APE SEA
PLEA LISP LAPS EPIC
SLIP SCALE LACES LAPSE
LEAPS PILES
            LEAPS       
        S               
         PSLIP          
          A     E       
       P   L    P       
   I    I       A       
  SAS    S S            
        E  P  SECAL     
       L   A     E      
      A          S      
     C   S       P      
   CS    E  SEA  A E    
  A      L       LP     
 P       I       I      
         P  PSILC       
              AELP      
                        


 

Answer Key Key # 4 (40262139)
AN AT HE
FAD ART HER TEN
END TEAR DENT NEAT
AFAR NERD RANGE ADAGE
TREND TRADE EARTH HANGAR
RANGER GATHER FATHER GANDER
HTRAE                   
T      DREN     GANDER  
 N                      
  E      EGADA E        
   D   T     T  D       
        ATRA R   A      
  N      E   E    R     
  E   H   N  N     T    
  T  E     N D        G 
           A R   E R  A 
        ENDR A   G  E T 
  A         AG   N   HH 
   T    A    N   A    E 
         F   AG  R    R 
TEAR      A  H E        
    FATHER R    R FAD   
                        


 

Answer Key Key # 5 (50133935)
IS LEG GEL
EGG LEI LIE LIES
EGGS LEIS GELS ISLE
                        
             GELSL      
                  E     
             S     G    
      LEIS   G LEG      
   ISLE      G  G       
             E   G      
                  EEIL  
L               I       
 I              E       
  E             L       
   S                    
                        
  S                     
   I