Roman Numeral Worksheets
Click Here to Build a New Printable Version of this Pre-Made Worksheet!
  Return to Roman Numeral Worksheets

 

Name _____________________________
Date ___________________

Roman Numerals
Translate the numbers. The first one is done for you.

1.  26 =

____XXVI________
2.  29 =

____________________
3.  four =

____________________
4.  twenty =

____________________
5.  16 =

____________________
6.  25 =

____________________
7.  8 =

____________________
8.  nine =

____________________
9.  13 =

____________________
10.  11 =

____________________
11.  twenty-two =

____________________
12.  10 =

____________________
13.  14 =

____________________
14.  three =

____________________
15.  6 =

____________________
16.  27 =

____________________
17.  eighteen =

____________________
18.  24 =

____________________
19.  5 =

____________________
20.  2 =

____________________
21.  twenty-one =

____________________
22.  15 =

____________________
23.  19 =

____________________
24.  thirty-two =

____________________
25.  23 =

____________________
26.  7 =

____________________
27.  twenty-eight =

____________________
28.  17 =

____________________
29.  thirty =

____________________
30.  31 =

____________________

 

Answer Key 0907860
1XXVI
2XXIX
3IV
4XX
5XVI
6XXV
7VIII
8IX
9XIII
10XI
11XXII
12X
13XIV
14III
15VI
16XXVII
17XVIII
18XXIV
19V
20II
21XXI
22XV
23XIX
24XXXII
25XXIII
26VII
27XXVIII
28XVII
29XXX
30XXXI