Roman Numeral Worksheets
Click Here to Build a New Printable Version of this Pre-Made Worksheet!
  Return to Roman Numeral Worksheets

 

Name _____________________________
Date ___________________

Roman Numerals
Complete.
21
18
10119
1125
2420
71322
12
68
523
15423
9
17
14
16

 

Down
1.  XLV + DCCXXXVIII =
2.  CMI - DCXLIV =
3.  VI + LIX =
4.  XXXIV + CDLXXI =
5.  five hundred sixty-five =
6.  324 =
7.  DCCCXCII + CCCLXXXI =
8.  four hundred forty-one =
9.  DLXXV - CCCLIV =
10.  251 =
Across
1.  five hundred fifty-four =
4.  649 =
11.  three hundred five =
12.  CMXXVIII - DCCCXXXV =
13.  69 =
14.  five =
15.  one hundred twenty-two =
16.  517 =
17.  CDXLIII - CCCLXXVI =
18.  DCLXXIX + CMXXIV =
19.  991 =
20.  DCLXXI - CDXC =
21.  CCLXXXIV + CXCIII =
22.  DCXLIX - CCCLIII =
23.  CCCLVI - CCXLI =
24.  684 =
25.  DXL - DXII =

 

Answer Key
CDLXXVII
MDCIII
CDLIVCMXCI
CCCCVXXVIII
LCDCLXXXIV
IMLXIXCCXCVI
CXCIII
CCCX
CLDXDCXV
CXXIIDCXLIX
XXLICVCX
XIIICLXVII
IIXV
VIDXVII
II