Roman Numeral Worksheets
Click Here to Build a New Printable Version of this Pre-Made Worksheet!
  Return to Roman Numeral Worksheets

 

Name _____________________________
Date ___________________

Roman Numerals
Translate the numbers. The first one is done for you.

1.  96 =

____XCVI________
2.  four =

____________________
3.  55 =

____________________
4.  twenty-eight =

____________________
5.  90 =

____________________
6.  86 =

____________________
7.  58 =

____________________
8.  eighty-nine =

____________________
9.  15 =

____________________
10.  forty-nine =

____________________
11.  66 =

____________________
12.  60 =

____________________
13.  100 =

____________________
14.  thirty-one =

____________________
15.  1 =

____________________
16.  63 =

____________________
17.  10 =

____________________
18.  twenty =

____________________
19.  fifty-two =

____________________
20.  24 =

____________________
21.  7 =

____________________
22.  40 =

____________________
23.  sixty-six =

____________________
24.  100 =

____________________
25.  51 =

____________________
26.  79 =

____________________
27.  ninety-six =

____________________
28.  31 =

____________________
29.  76 =

____________________
30.  seventy-one =

____________________

 

Answer Key 0539422
1XCVI
2IV
3LV
4XXVIII
5XC
6LXXXVI
7LVIII
8LXXXIX
9XV
10XLIX
11LXVI
12LX
13C
14XXXI
15I
16LXIII
17X
18XX
19LII
20XXIV
21VII
22XL
23LXVI
24C
25LI
26LXXIX
27XCVI
28XXXI
29LXXVI
30LXXI