Beach Theme Unit
edHelper.com subscribers: Click Here to Build a New Printable Version of this Pre-Made Worksheet with Answers!

Not a subscriber?  Sign up now for the subscriber materials!
  Return to Beach Theme Unit

 

Name _____________________________
Date ___________________
Key #1 (Answer ID 10636895)
  The Beach
Create words from:  
 s 
 a 
 i 
 l 
 i 
 n 
 g 

IGNUALLISNIGASISGASAAILA
SANHISALGGNANGALGIISLIGA
ASNSANLNAGASILGAINSAINAG
YAIASNLNAILIAGSISSNSANLI
LGALNGANLIIINGSSSGAASAIS
SINSLINSISAGISIIIIIAASAS
NINAALNHNINNSAIIGSSGISNG
IANIGAZISISAILIGLNNSNSLA
SNAAGSLLGANINAGGAISIISSA
ISANISAAAGNLSSSLANINNSLA
GNGSLLSINASSGNIGNSSIINAI
NNASLASIOHNANAIAAIGSSAIA
ASSSSSAAGAAGSAAAGASGGGNA
IISILSNNEILHUASSISANIINS
NIHIINGSNIALINILLGIAGGAA
GGANIGNASNNAISLAINGNISIS
NGIGIAGSSAANLINAGLSANAIG
___ n a ___ ___ s
___ n ___ a ___ s ___ ___ ___ a ___
___ a ___ ___ i ___ s ___ ___ ___ si ___ ___
___ a ___ n ___ ___ i ___ a ___ ___ s s ___ ___ il
a ___ ___ g ___ ___ ___ ins n ___ ___ ___ s s ___ a ___ n


 

Name _____________________________
Date ___________________
Key #2 (Answer ID 20968010)
  The Beach
Create words from:  
 s 
 h 
 o 
 v 
 e 
 l 

EOSSEHHSSESEEEEOESOOOHOL
EESLOVIEOLSESESSOOHOHOSL
OOHEOHELSSHVHSHLOSOHHSOS
LSOEHEOSOOEHLSVESVVUOEES
OSEEOOOEOOHSOHOOHOSHSOOS
VHLSEEOOOHHSESLOLESHHOHS
SOHESHLHHUHSOLSESEEOHSES
LSSESOEOESOLEEESOLOVEEOL
EEELSELLSEOOSHLOSSOSLHHH
OEEOOELSHHLEHESEHOHESHSE
HOOSHEHLOSOHOSEOSSSOEEOE
LSEIOSOLLHSOOHOSHHVHHHLH
EEVVELEEVSSEEOHVEOHLESSS
SOOELEOHEHOEEESHLOEOEESL
HOLOEOEHSHESOHHEHSLSLLEL
HOSSHHEOSHAHZHEOHEOHOOOH
EOOSHSSHLEHELESVSEESOSOH
h ___ s ___ ___ ___ e
___ ___ e ___ o ___ lo ___ ___ s ___ ___ ___
lo ___ ___ ___ ___ ___ e h ___ ___ ___


 

Name _____________________________
Date ___________________
Key #3 (Answer ID 30244836)
  The Beach
Create words from:  
 l 
 i 
 f 
 e 
 g 
 u 
 a 
 r 
 d 

DIROGEFLLFLEERFUURALEILF
FUFIDIYEEDILLLLFAILEDLFF
UEGRLARAEIADLIEFADFFIDEA
ILRIIFDLFEDEFLIUEUEFAEAI
EDFUIFIJRALELALRFFEELIDA
AIIAGFLRLFDREAAYRLALRUED
FEREAIGEFEGFLLAEIUFGRDDR
ALFDEEFURGEDFRFIAILIIIFR
ERELFRUGALFIGRIEEDLADAIE
DDRLEILILIDAERFFEIRGHLUD
DRUFDHDEGDAGEFIFUHIRFDAR
EGFEIEDUDLFURARLEEEGRALE
LUFRGERAEEDRIIFURRAUFFUD
GDILAIFEIIIFIIDIREFUIERL
RIFUIRGUDFUREFDFDFILUIAL
ALUDDEIUUAFIRALRLRUDILED
FLFFFUIFIFLLLIRARGFRDLUF
i ___ ___ u ___ ___ l ___
___ ___ d ___ i ___ l ___ ___ de ___ ___
f ___ ___ ___ ___ ___ af ___ ___ id ___ ___ r ___
___ ___ ief ___ ___ ___ ge ___ ___ ___ id u ___ g ___ d
___ ___ f ___ e fl ___ r ___ ___ ___ i ___ ure ___ r ___ g ___ l
a ___ iel ___ f ___ ___ l ___ ___


 

Name _____________________________
Date ___________________
Key #4 (Answer ID 40926567)
  The Beach
Create words from:  
 s 
 u 
 n 
 g 
 l 
 a 
 s 
 s 
 e 
 s 

GLUESAGEOUENSEULSLANGLGE
USLUHGNLUASGLASSSNESLUEG
AEUSLUOSEUSLUGSESEGGSLSU
GNNGGEUGAALSUGALGSGGSLGU
SGNSSAEANUNGSUEAENLLAGUS
SUSGNZHUSOYSELSULNUUAGEL
UAALLSNLGLSAGLSGLUSUGESG
SSEEGEUUELSSGSAAUSGSLASS
SGUEGSUESAHELGELGSLSGNSU
ESGUSESSSGIUSNGLLEUNUIES
LSUEAGLULSLSSUGUUGSUNGAL
SSGULAGSUNGSHUANLNGEUALS
SSNENUSLAGAGUSSNSULAGGGN
GAUNUULGULSSGSHAELSSUESE
USGGSAGEUUESSUAAUSSSGLUG
EENLUGGNSUEAGSLSALGGAASS
EGGSSLUESGSEUGESASLSEAGA
___ n ___ s a ___
___ u ___ ___ ___ n ___ ___ e ___ l ___
g ___ ___ ___ l ___ g l ___ ___ ___ ___ ___ ___ s
s ___ g ___ ___ ea ___ gla ___ ___ gu ___ ___ ___
g ___ u ___ s ___ u ___ g ___ ___ lug ___


 

Name _____________________________
Date ___________________
Key #5 (Answer ID 50610924)
  The Beach
Create words from:  
 s 
 n 
 o 
 r 
 k 
 e 
 l 

NREOOREOONRORESLNOSSELLE
OOONEESORENLSSONNSNORNRS
OLOROREONNLEEKISESNNLOSS
NNSELEOOOESLLENNONNHEOOS
RONEEUSLOSENSSOOOEOONOSO
EONSROSSLEOOSNLONLOOOESN
LNLSNLERSOONSOLNLEORIENO
ONRLONOKZNRENESNOEREOSKO
NNSSHREHLNEOSNSONEOOSNON
EOKSAEORINOSOORELOOOEIRL
EOLONOOSOEOEOKSNSORRESRR
ENEONNOSLOOOLOEEOENEROON
ESEOOELONLENOSESLEOOSOEE
ORSNRSSONESNOENEOOOOORNO
EESNLOUKENOOLELESREONLOR
NREOOLHOENORLNOEREONSOOE
ESENSROEORLSESRSOESOOLSN
___ o ___ r ___ n
s ___ ___ n ___ ___ o ___ ___ ___ e
___ ___ n ___ ___ e n ___ ___ s ___ ___ n ___
___ ___ ___ s so ___ ___ e ___ k ___


 

Answer Key Key # 1 (10636895)
AN AS IS
IN GAS SAG NAG
LAG SIN SING SIGN
GAIN NAIL AILS SNAIL
ALIGN GAINS NAILS SLAIN
 G         G            
 A         A GAL        
 S         S  GAINS     
     N    L      S    L 
     G    I   S   A   I 
  N  I    A    I      A 
   A L    NN    G   ISN 
    GA    SA     NN     
           I     I      
           L    A       
      SIN  S   G     NA 
                        
     S                  
    L                   
   I         N          
  A         ISLAINGNIS  
                        


 

Answer Key Key # 2 (20968010)
HE SO HOE
SHE SOL LOVE SHOE
LOSE HOSE HOES
                        
                        
                        
                        
                H       
               O        
           SOLS         
             EESOL      
                        
           EH           
   SHE        E   SO    
  E          HO H       
  V          OH  O      
  O          ES   E     
  L                S    
                        
                        


 

Answer Key Key # 3 (30244836)
IF FUR ALE
LED RIG LEI DELI
FADE DEAF LAID DIRE
GRIEF LARGE FLUID URGED
RIFLE FLARED FIGURE FRUGAL
AFIELD FAILED
    G             ALE   
     I   D     FAILED   
 E R  R E        D      
  R I  L        E       
   U FI        R F      
 I  GFL       A  L      
FE  AI E     L   U   D  
AL D  FURGEDF    I   I  
E E FRUGAL    I  D   A  
D     L       FFEIRG L  
 RUF   E D              
        DL        EGRAL 
         E              
         I    DIRE      
         F              
         A              
                        


 

Answer Key Key # 4 (40926567)
AN US AS
SUN GUN AGE ALE
GNU SLUG LESS USES
SAGE SEAL GLASS GUESS
GLUES LUNGE SLUGS
GLUES    U              
          SGLASS        
          SLUGS  E      
         A      GS    G 
    SA  NUNG   A  LL  U 
            E S    UA E 
             L      GES 
S             A       S 
S                   G   
E  USES          E  U   
L                G  N   
       SUN       N      
                 U      
                 L      
     AGE                
                        
                        


 

Answer Key Key # 5 (50610924)
NO OR ON
SO ONE SOL ROE
SON ORE NOES LONE
LENS SORE ELKS
                  S     
      SORE         O  R 
                E   LO  
                 N  E   
         S        O     
    RO   E     ON       
L        O     N        
O        N      O       
N S           SON       
E K          ORE        
  L                     
  E                     
            OS S        
              N         
             E          
            L