Olympics Theme Unit
edHelper.com subscribers: Click Here to Build a New Printable Version of this Pre-Made Worksheet with Answers!

Not a subscriber?  Sign up now for the subscriber materials!
  Return to Olympics Theme Unit

 

Name _____________________________
Date ___________________
Key #1 (Answer ID 10397210)
  Olympics
Create words from:  
 j 
 a 
 v 
 e 
 l 
 i 
 n 

NIIAALLEIAEVNVELLVIENENA
EIALUVINAILALLLNEVILVAIV
ALANLINNAALNNAALNEINENEI
AIAAANOALIEVIHNNELAAILIE
NALNLLVLAAVLALEINLIIIEVN
ELENOIIAENIAAALINNVLAAEL
LLEVIENINLELNILIIAENLNEE
ALLLAVINIEANLELVALVLAVVE
ELIANVLINIVELENAVNIEAIUE
YALILNIEALNEIIENVEVIAILL
EIAIAALILAVVNEIIIILNVNLI
LLAENIINILLIELLIALIANNEE
AALELIVNLELLNVAINIIIELLE
IIENIEEALNAAEEILNNNALAEI
LEAAELELLIVLNLVAIAAILILN
NANAIEILLEELLNALAILNIAAA
IIAANEIALIIAAINILEELLLEE
a ___ i ___ ___ a ___
___ e ___ ___ ___ l ___ ___ e l ___ ___
___ ___ il ___ e ___ ___ ___ ai ___ ___ ___ i ___
___ ___ ___ n


 

Name _____________________________
Date ___________________
Key #2 (Answer ID 20211602)
  Olympics
Create words from:  
 n 
 a 
 t 
 i 
 o 
 n 

NTONANNNNOANONNAOTTNNNIT
INTTNANOOTNTOTTNTAANTANO
TONNNITNTTOTATIANAOIOATO
TTNNINTTNNTNTNTINNTNNTOI
NAITTNTNINEOTNINIOOAOTAN
IONNNAAANNNINATTNNIININN
INTONIHTATITTAAOTIHINNTN
TTNOINNINNNNNONATANTOOON
TNONATNNNTOTAITNTOANATIT
AINHAONTTATOTITTIITNTIAN
OATNTNINAOTITAANONTONOIN
TANTONIITNNNTTTINIINNION
TOIINAIATANNTNNIONNNTHNN
OANOOATOONIOANNTONNTNOIO
NAOTTATOTANTNTNIATONANAT
IOOOOINTNTNTNNOATONNOAAO
TTNNTNINIOATNTNAOITITTOO
a ___ i ___ ___ t
n ___ i ___ ___ n ___ n ___
t ___ ___ t ___ ___ ___ ___ t ___ ___ t
___ a ___ o ___ ___ t ___


 

Name _____________________________
Date ___________________
Key #3 (Answer ID 30634942)
  Olympics
Create words from:  
 v 
 i 
 c 
 t 
 o 
 r 
 y 

IOYTOOTITCYCTORCYRIIIYTT
RCIAETHISIYOYROCYOTTRYOV
CCORYRORITOYYTHUICTYVTOY
TRRTOCYCIYITTOCYIRTTITCR
RYRYYYOVTOYRYOOIRIOCYRTT
OOCTIOTRROIOYKCTYTIROTTO
CCTOYTCROTYORICTTTIYRTCT
TCOITORTITORIOYTYIOTCOYO
IITORIVORYIYVIICOITOOCOT
TOYYTRCCYTRTIYTOTICTYTIT
RYICCITOTYOOOROIYROCTTTC
CCOYTAYTTOTOCTITTCRIRCOO
IOTTICRTIRRYRVRVIYOTYOTC
YEOYCIYROOCTUITORROROYRY
TTYYOIIIRICROTOIYTCCTORT
CCCITYTYTTEKRIETOTYTOOTY
ITITCTYYROTIIOOYCIOTCIYV
___ t ___ o ___ r
___ r ___ i ___ ___ ___ ___ t ___ ___ y
___ ___ y r ___ o ___ c ___ t ___ ___ ___ ___ o
i ___ o ___ y


 

Name _____________________________
Date ___________________
Key #4 (Answer ID 40406487)
  Olympics
Create words from:  
 w 
 i 
 n 
 n 
 e 
 r 

EREIEIEENNNNRENIIWEWWWNE
WRENWWUEWENIRWIEWNNNWNIN
NNNWINEWWNEWHNNNIIEININI
RENIIWNNNERNNEENINNRIWNN
IIRWENENEEEIWNWWINIIRIRE
WRWNENNNNENOEWWNNWWIRWRN
NIWERIIRIENNEIINWEEIIWIN
NNEIIEWEIUHNWRNIRNWWNIEW
NENIRREIEWNWNEIINUWIIINN
NNWERWRNWNIWRNNEENRERENN
WWWINNEEIWINWNIINNRNNERI
NIWNNRNIRIIENWENEHRNIWEI
ERNWRWWNEIRIWIEENRIRNREW
EEWNENNERWIWWNNNNNNWENNE
NNWRENRRNIRERWRINIEINENW
NRINIENENEIENNIIIEWNEIIW
ENEERRINEIIINRNNNRNNWENI
w ___ ___ n w ___ ___
i ___ ___ ___ ___ w ___ ___ ___ e ___ ___ i ___
w ___ ___ e w ___ ___ ___ ___ in ___


 

Name _____________________________
Date ___________________
Key #5 (Answer ID 51071892)
  Olympics
Create words from:  
 O 
 l 
 y 
 m 
 p 
 i 
 a 
 n 

ILOPHILAINONYNYLMAYPNMNN
AMIPPNAOOAMANAYPAMLNLNNL
ONIPALYPMINNIAMYMINLIIPN
AIYANIPAPLNPANMPMYINMPNA
MANLPOLYNPIEIAPAMIAINNOL
AYYYANPNIPIMANOUHNMAYAAL
APMLAYOLLPLAINLIOILMLHLN
NYIMIALLAMLPPNOAPYLPMIIM
ILLNMNAAPMMAOAINIPNLNALL
NNNIINYYIMYYNNEAAMMNMPMO
AOPIYIIALLNNOYINLIINPLLY
PPMAPIPLPAMAYMMIOPPLLMNY
AIMNMNNPLIANNMMAIHAMANAA
PPMALMMOALIPUAPLNIIAALYA
LOEANPNIPLIIMNLMAINIYLMA
IOILALNNLLNYIMYINIOLAYMN
IIPYMNOAANNOAAIAMLMIMIAP
a ___ ___ n n ___
___ n ___ y i ___ ___ i ___
___ n ___ a ___ ___ ___ i ___ ___ a ___
___ ___ ay ___ ___ ___ l m ___ ___ ___ ___ ai ___
___ ___ ___ y ___ ___ ain i ___ ___ ___ y p ___ ___ no
ma ___ n ___ y


 

Answer Key Key # 1 (10397210)
AN IN VAN
LEI AIL ALE LIE
VEIL LEAN NAIL EVIL
LAIN
      LEI               
       NAIL     EVIL    
                        
        LIEV            
         AV             
          IA     N      
           LN   I       
                        
    N                   
   I                    
  A                     
 L                      
  L                     
  E          EIL  N   E 
  A               A   L 
  N                   A 
                        


 

Answer Key Key # 2 (20211602)
AN IT AT
NO IN ON INN
TAN TIN OAT NOT
NATO INTO
N                     I 
I          T  T       N 
T           A  A      T 
             N  N     O 
                 O      
           I            
  TON       T           
                        
                        
                   N    
                ON  N   
                     I  
          N             
          I AN          
       OTAN             
              OAT       
                        


 

Answer Key Key # 3 (30634942)
IT TO OR
CRY ICY COT TOY
TRY RIOT CITY TRIO
IVORY
                        
                        
 C                      
 R    YCI IT   Y        
 Y              R  C    
                 TI     
  TOY            T      
                Y       
     IVORY              
                        
              O         
          TOC I     R   
            R R      O  
             IT         
    O         O         
    T          T        
                        


 

Answer Key Key # 4 (40406487)
WE IN WIN
INN NEW WINE REIN
WIRE WREN NINE
                  E     
                 N      
     NEW        I       
               N  N     
      E           I     
      N           W     
      I                 
      W                 
        EW              
        W     N         
        I      I        
 I      R       E       
  N     E        R      
   N  NERW              
         I              
        N               
                        


 

Answer Key Key # 5 (51071892)
AM ON NO
AN MY IN LIP
ANY AIM OIL MAP
PLAY PAIL MAIL MAIN
ONLY PLAIN IMPLY PIANO
MAINLY
                  Y     
A  P              L     
 N  A             N     
  Y  I            I     
      L           A     
                  M     
         PLAIN  OIL     
 Y      AM   NO  YLPMI  
 L N    P   O  N        
 N  I  YI       A       
 O     AL N      I      
  MAP  L   A      P     
AIM    P           M    
       O           A    
      N        MAINI    
                   L YM